Chakran:

Ordet chakra är sanskrit och betyder ljussnurra/energihjul. Varje enskilt chakra har till uppgift att ta emot, reglera och upprätthålla viktiga energi aspekter av vår hälsa. Dom olika chakrana arbetar på olika frekvenser och agerar på olika sätt beroende på hur man som människa utrycker sig och agerar.

Det enskilda chakrat samarbetar med dom övriga chakrana i kroppen och samlar in och protokollför saker som händer i våra liv. Vissa andligt utvecklade människor kan se chakran i färger, samt se om det finns blockeringar i dom olika chakrana.

Varje chakra har sin grundfärg, samt vibration och består av en inre och en yttre energivirvel. Den inre energivirveln hämtar och förmedlar energi till olika livsområden och till dom fysiska organen. Och den yttre energivirvel ger ut energi till auran och till vår omvärld.

_________________________________

Stäng dina Chakran (övning):

Om du vill stänga dina chakran för att vara mindre mottaglig för information från andevärlden och för negativa energier från människor så kan du göra denna övningen (övningen är hämtat från www.beccus.se, men jag har bearbetat texten något).

– Sätt dig eller lägg dig bekvämt.

– Slut ögonen.

– Fokusera på platsen för ditt bas/rotchakra nere vid svanskotan. “Se” det i ditt inre som ett rött roterande hjul som är öppet i mitten.

– När du “ser” det röda bas/rotchakrat ordentligt, visualisera att du stänger igen det (hålet i mitten av hjulet sluts). Var noggrann i din visualisering och “känn” hur du sluter till det. Om man tycker det är svårt, kan man till och med se hur man använder en nyckel (för att låsa chakrat med).

– Känn därefter riktigt hur “stängt” bas/rotchakrat känns. Stanna kvar i den känslan en liten stund och “Se” hur ordentligt stängt chakrat blivit.

– Fokusera därefter på platsen för sakral/navelchakrat. “Se” det i ditt inre som ett orangefärgat roterande hjul, som är öppet i mitten.

– Stäng sakral/navelchrakrat på samma sätt som du gjorde med föregående röda bas/rotchakrat.

– Därefter fokuserar du på platsen för ditt solar plexuschakra. “Se” det i ditt inre som ett gult roterande hjul, som är öppet i mitten.

– Stäng detta chakra på samma sätt som föregående chakran.

– Nu fokuserar du på på platsen för ditt hjärtchakra. “Se” det i ditt inre som ett grönt roterande hjul, som är öppet i mitten.

– Sedan stänger du hjärtchakrat på samma sätt, som du gjorde med de andra chakrana.

– Fokusera på platsen för ditt halschakra. “Se” det i ditt inre som ett blått roterande hjul, som är öppet i mitten.

-Stäng även detta chakra.

– Fokusera nu på platsen för ditt pannchakra (Indigo) på samma sätt som de föregående chakrana och stäng det roterande hjulet i mitten.

– Nu är det dags för det sista chakrat, kronchakrat. Fokusera på det strax ovanför ditt huvud. “Se” det i ditt inre som ett vitt alternativt lila roterande hjul, som är öppet i mitten.

– Stäng detta chakra på samma sätt som de föregående 6 andra chakrana.

– Vila en stund i känslan och se inom dig själv att alla dina 7 chakran “Nu” är helt stängda och du är beskyddad från inkräktan från andevärlden och människor med dåliga energier.

– Öppna ögonen, klart!

Gör om övningen då och då när du tycker det behövs. Även fast man har stängt sina chakran, så kan de öppnas automatiskt när man minst förväntar sig det. Men om du stänger dina chakran, så slipper du uppleva negativa energier och får åter lugn i ditt inre.

_________________________________

De sju vanligaste chakrana är:

1. Baschakrat/Rotchakrat (Röd)
2. Sakral/Navelchakrat (Orange)
3. Solar Plexuschakrat (Gul)
4. Hjärtchakrat (Grön)
5. Halschakrat (Blå)
6. Pannchakrat (Indigo)
7. Kronchakrat (Lila/Vitt)